Kapasitetsproblem

Bildeskolen er ikke død. Det er bare litt problemer en periode med å kombinere studier, jobb og familie, og samtidig produsere stoff her. Enn så lenge håper jeg allerede publisert materiale kan være til nytte. Kommer sterkere tilbake!

Magne

Et mer personlig preg

Jeg har nå integrert mye av arbeidet jeg har gjort på naturbloggen min med bildeskolen.no, for at jeg skal ha færre arenaer å spre meg på og for å gi bildeskolen et mer personlig preg. Når jeg lager bilder heretter vil jeg noen ganger ha fokus på teknikk og andre …

Les mer

S-formen

En måte å invitere tilskueren inn i et motiv på, er å lage linjer som beveger seg som linja i bokstaven  S på en eller annen måte. Enten kan bevegelsen starte fra bildets front og innover i bildet, eller den kan starte innenfra og bevege seg mot tilskueren.

Les mer

Navigere på bildeskolen

Øverst på siden finner du en klar struktur i menylinjen. Finn ønsket innhold der. Videre nedover siden kan du bla deg frem til tilfeldige innlegg på nettstedet etter innfallsmetoden. Her vil postene fremkomme etter når tid de er publisert og ikke etter innholdet i postene. På samme vis som min kone …

Les mer

Om Magne Myhren

Jeg har arbeidet i grunnskolen siden høsten 1989. Der har jeg undervist i de fleste fag, men med størst tyngde i Kunst og håndverk.  Skoleåret 2019-20 arbeidet jeg som universitetslektor på Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder, og nå er jeg tilbake til grunnskolen igjen. Jeg er …

Les mer

Opplevelseskveld

Brosjyre_teambuilding.pdf (Klikk for fullstendig hefte) Lenke til informasjons-side. Etter mye arbeid og utprøving, er det tid for å lansere et nytt aktivitetstilbud. Tilbudet er ment å passe for bedrifter og privatpersoner som av ulike årsaker ønsker å knytte enda sterkere sosiale interne bånd. Første kveld en gang på høsten er allerede …

Les mer