Skarp – uskarp

For at effekten skal bli kraftfull, er det viktig at det skarpe virkelig er skarpt. Dessuten er det avgjørende at det skarpe er av sentral interesse i bildet – et interessepunkt. Dersom det uskarpe er helt abstrahert, kan det føre til at fokus på det som er skarpt blir total. …

Les mer

Rund – kantete

Kontrasten står tydelig fram i et bilde som dette. Men hvordan kan vi skape nok harmoni? Ved å dempe fargebruken til et nesten monokromt uttrykk (ensfarget), blir bildet mindre sprikende. Formmessig er det også flere forhold som holder bildet sammen: Legg merke til hvordan lyset på høyhuset/kuben repeterer formen på …

Les mer

Liv – død

Livet og døden danser en evig dans der det ene avhenger av det andre. I denne kontrasten finnes endeløse muligheter for bilder. Her er soldoggens behov for ekstra næring i ferd med å fylles og vannymfen gir sitt bidrag til saken. Må du nødvendigvis til tigre og løver for å …

Les mer