Liv – død

Livet og døden danser en evig dans der det ene avhenger av det andre. I denne kontrasten finnes endeløse muligheter for bilder. Her er soldoggens behov for ekstra næring i ferd med å fylles og vannymfen gir sitt bidrag til saken. Må du nødvendigvis til tigre og løver for å …

Les mer