Liv, is og vann – Life, ice and water

Å følge en bekk på vinterstid når temperaturen skifter mellom pluss og minus. Å høre klukking og drypp, og brus fra vannmasser. Å høre isen knuses under grove støvlesåler. Bøye seg ned, suge inn det kalde og la lukt av rå jord fylle nesa.

Du tror at alt er i dvale, men det er det ikke. Du tror at livet har tatt en pause, men det har det ikke.

En strime av lys, et gløtt av sol. En vintermygg letter og setter seg igjen. Er det virkelig mulig å finne noe å leve av for en skjør liten skapning under slike forhold!?

 

 

 

Following a stream in winter when the temperature changes between plus and minus. Listening to  the chortling  and dripping, and the soft sounds of running waters. To hear ice shatter under rough boots. Bending down, sucking in the cold liquid. The smell of raw earth fills up my nose.

One might think that everything is at sleep, but it is not. One might believe that life has taken a break, but it has not.

A ray of light, a beam of sunshine. A winter-mosquito flies away and sits down again. Is it really possible to survive for such a small creature during these harsh conditions!?

Magne

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *