Mitt prosjekt

Sceneskifter i sørlandsskog

Vanlig metallvannymfe – Lestes sponsa – Common Spreadwing – Emerald Damselfly

Portrett av natur- og dyreliv i et skogsområde i Birkenes/Vennesla på ca 35 km2.

Området portretteres ved hjelp av tekst, foto, lyd, film, tegning og malerier.

Tidsbruk

Februar 2012- ….

Målsetting

Oppleve naturen og formidle disse opplevelsene gjennom blogging, utstilling og kanskje bok.

Bakgrunn

Formidling av naturskatter i relativt bynære områder som kan bevirke bruk og vern.

Gjennomføring

Magne Myhren

Samarbeidspartner, Arve Henriksen

Følg arbeidet

Under «Blogg» i menyen øverst på siden finner du «Erkleiv». Der vil du finne poster som er relatert til arbeidet.

Kart over Sørlandsskogen. Tegningen inneholder en del kunstneriske friheter. Map of the area i’m using. It’s not an exact image.

Southern Norwegian woods during five seasons.

Portraiture of nature and wildlife in a small part of the forests of Birkeland  and Vennesla of about 35 km2.

The area will be portrayed using text, photography, sound, film, drawings and paintings.

Duration

February 2012 – ….

Goal Setting

Enjoy nature and communicate these moments through blogging, exhibition and possibly book

Background

Dissemination of natural treasures in relatively urban areas that may lead to use and protection.

Implementation

Bever – Beaver – Castor fiber (Photographed at Arve Henriksens well planned location)

Magne Myhren

Co-worker, Arve Henriksen

Follow the work

In the left hand column on the blog’s front page you will find «Erkleiv» in the Category-dropdown. Under this topic you will find posts that are related to the work.

 

Magne

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *