Great tit – Kjøttmeis

This little fellow found my new feeding-place quite fast, but sadly the lightconditions were too bad to get a razor-sharp shot. It’s a start, anyway.

Denne lille vennen fant min nye foringsautomat rimelig raskt. Men selv om ikke lysforholdene gav muligheter for et skikkelig skarpt bilde, er det lovende på sikt. En mengde andre arter var også i nærheten – som sidensvans, pilfink og blåmeis, for å nevne noen.

Magne

Comments are closed.