Great tit – Kjøttmeis

This little fellow found my new feeding-place quite fast, but sadly the lightconditions were too bad to get a razor-sharp shot. It’s a start, anyway. — Denne lille vennen fant min nye foringsautomat rimelig raskt. Men selv om ikke lysforholdene gav muligheter for et skikkelig skarpt bilde, er det lovende …

Les mer