Vår i skogen – Spring in the Woods

En lang dag i skogen med undersøkelser av spennende nye lokaliteter resulterte i noen fuglebilder. Men artslisten utenom bildene, ble lang: Bokfink (årets første), musvåk, nøtteskrike,svarttrost,fuglekonge, spettmeis, kjøttmeis, blåmeis, svartmeis, perleugle, ringdue, ravn, skjære, grønnsisik, gråsisik, svartspett, flaggspett…

A long day in the woods in order to investigate more locations for this spring. The first Chaffinch this spring reached my ears.

Magne

Great tit – Kjøttmeis

This little fellow found my new feeding-place quite fast, but sadly the lightconditions were too bad to get a razor-sharp shot. It’s a start, anyway. — Denne lille vennen fant min nye foringsautomat rimelig raskt. Men selv om ikke lysforholdene gav muligheter for et skikkelig skarpt bilde, er det lovende …

Les mer