S-formen

En måte å invitere tilskueren inn i et motiv på, er å lage linjer som beveger seg som linja i bokstaven  S på en eller annen måte. Enten kan bevegelsen starte fra bildets front og innover i bildet, eller den kan starte innenfra og bevege seg mot tilskueren.

Navigere på bildeskolen

Øverst på siden finner du en klar struktur i menylinjen. Finn ønsket innhold der. Videre nedover siden kan du bla deg frem til tilfeldige innlegg på nettstedet etter innfallsmetoden. Her vil postene fremkomme etter når tid de er publisert og ikke etter innholdet i postene. På samme vis som min kone …

Les mer

Om Magne Myhren

Jeg har arbeidet i grunnskolen siden høsten 1989. Der har jeg undervist i de fleste fag, men med størst tyngde i Kunst og håndverk. Fra nettstedet magnemyhren.no kan du se min virksomhet som naturfotograf, illustratør, kursholder og kunstner. I de siste årene har jeg drevet en betydelig kursvirksomhet innen foto …

Les mer